logo_geel_web_25Wat doen we?

In de sessies gebruik ik verschillende werkvormen. Die hebben met elkaar gemeen dat je leert om -weer of beter- af te stemmen op je lijf. We werken met adem, bodyscan (verkenning van wat je waarneemt in je lijf), opstelling van personen of thema’s in de ruimte, en oefeningen om spanning los te laten en je energie te laten doorstromen. Je hoeft er geen speciale kleren voor aan. Wel vraag ik je om je schoenen uit te trekken. Als je snel koude voeten hebt, is het fijn om dikke sokken of pantoffels mee te nemen.

Het traject

In een kennismakingsgesprek breng je jouw hulpvraag in, en bespreken we hoe ik je hierbij zou kunnen helpen. We nemen hiervoor ongeveer een uur de tijd. Hebben we hier beiden een goed gevoel bij, dan werken we in een serie een- of tweewekelijkse sessies aan je hulpvraag. Regelmatig evalueren we samen het effect. Wat jij wilt bereiken staat daarbij voorop. We sluiten het traject altijd af met een laatste gesprek waarin we evalueren wat je hebt verworven en hoe je hiermee verder kunt.

Tarief en vergoeding

Een sessie duurt ongeveer vijf kwartier. Mijn tarief is 85 euro per sessie. De therapie is vrijgesteld van btw. Voor het kennismakingsgesprek vraag ik 25 euro. Je krijgt hiervoor een factuur die je achteraf kunt betalen.

Er zijn diverse ziektekostenverzekeraars die de therapeutische sessies -gedeeltelijk- vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie kun je kijken op de site van mijn beroepsvereniging: via deze link kun je checken of jouw ziektekostenverzekeraar sessies vergoedt.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging SBLP, de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie. Ook ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als registertherapeut BCZ®.

logosblprbcz-logo-transp

Klachtenregeling

De SBLP kent een klachtenregeling. Vraag zo nodig om meer informatie bij mij of bij het secretariaat van de SBLP – www.sblp.nl. Ik ben volgens de wettelijke verplichting aangesloten bij WKKGZ Geschillenregeling CAM COOP onder nummer SBLP01047315. Wanneer de klachtenregeling niet (meer) volstaat, kan een beroep gedaan worden op het tuchtrecht TZC.

Privacy

Ik voldoe aan de AVG. Ik leg niet meer vast dan nodig, en ga zorgvuldig en met respect om met persoonlijke gegevens en privacy. Een meer uitgebreide beschrijving vind je in dit document.