logo_geel_web_25Wat doen we?

In de sessies gebruik ik verschillende werkvormen en technieken. Die hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal gaan over de verbinding met je lijf en je emoties, en hoe jij je van daaruit verbindt met anderen. Met jouw verlangen voor jezelf als leidraad, kijken we naar wat er in de weg staat om dat daadwerkelijk te gaan leven. Het bewust waarnemen van je lijf is de grote rode draad in de sessies. Ook tijdens gesprekken, waarbij ik tevens gebruik maak van NARM (neuro-affectieve relationele methode) en de polyvagaal theorie. Verder werk ik met adem, bodyscan en de opstelling van thema’s en/of personen in de ruimte. Ook zet ik soms EMDR in.

Je hoeft geen speciale kleren aan. Wel vraag ik je om je schoenen uit te trekken. Als je snel koude voeten hebt, is het fijn om dikke sokken of pantoffels mee te nemen.

Het traject

In een kennismakingsgesprek breng je jouw hulpvraag in, en bespreken we hoe ik je hierbij zou kunnen helpen. We nemen hiervoor ongeveer een uur de tijd. Hebben we hier beiden een goed gevoel bij, dan werken we in een serie een- of tweewekelijkse sessies aan je hulpvraag. Regelmatig evalueren we samen het effect. Wat jij wilt bereiken staat daarbij voorop. We sluiten het traject altijd af met een laatste gesprek waarin we evalueren wat je hebt verworven en hoe je hiermee verder kunt.

Tarief en vergoeding

Een sessie duurt een uur tot vijf kwartier. Mijn tarief is 90 euro per sessie, die je kunt betalen aan de hand van de factuur die je achteraf krijgt. De therapie is vrijgesteld van BTW.

Voor het kennismakingsgesprek vraag ik 25 euro. Ook hiervoor krijg je achteraf een factuur.

Er zijn diverse ziektekostenverzekeraars die de therapeutische sessies -gedeeltelijk- vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie kun je kijken op de site van mijn beroepsvereniging: via deze link kun je checken of jouw ziektekostenverzekeraar sessies vergoedt.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor Basis in je lijf vind je hier: Algemene voorwaarden Basis in je lijf.

Beroepsvereniging

Ik sta als registerlid ingeschreven bij de beroepsvereniging SBLP (Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie). Ook ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als registertherapeut BCZ®.

Klachtenregeling

De SBLP kent een klachtenregeling. Vraag zo nodig om meer informatie bij mij of bij het secretariaat van de SBLP – www.sblp.nl. Ik ben volgens de wettelijke verplichting aangesloten bij WKKGZ Geschillenregeling CAM COOP onder nummer SBLP01047315. Wanneer de klachtenregeling niet (meer) volstaat, kan een beroep gedaan worden op het tuchtrecht TZC.

Privacy

Ik voldoe aan de AVG. Ik leg niet meer vast dan nodig, en ga zorgvuldig en met respect om met persoonlijke gegevens en privacy. Een meer uitgebreide beschrijving vind je in dit document.